Czy warto wybrać fundusz inwestycyjny zamiast lokaty?

Niskie stopy procentowe nie zachęcają do zakładania lokat bankowych. Warto więc poszukać korzystniejszych produktów, które rzeczywiście pozwolą nam pomnożyć nasze oszczędności. Jedną z możliwości są fundusze inwestycyjne. Na rynku znajdziemy wiele ofert funduszy inwestycyjnych. Poszczególne produkty różnią się opłatami, stopniem ryzyka oraz wysokością ewentualnych zarobków.

Jakie zyski?

Jednostki poszczególnych funduszy inwestycyjnych dają zyski od kilkunastu do ponad 20 procent w skali roku. Wysokość zarobków zależy od wyników konkretnego funduszu oraz kosztów, jakie poniesiemy.

Jakie opłaty poniesiemy?

Osoby, które planują zakupić jednostki funduszu inwestycyjnego, muszą przygotować się na dwie opłaty – prowizję oraz opłatę dystrybucyjną. Prowizja to opłata dla jednostki, która zarządza naszym kapitałem. Potrącona jest ona od całego zgromadzonego kapitału. Maksymalna prowizja wynosi 4 procent. W przypadku tzw. agresywnych funduszy, prowizja jest wyższa niż przy bezpieczniejszych produktach (jednocześnie wiążą się one z niższymi zyskami).

Opłatę dystrybucyjną poniesiemy wyłącznie podczas zakupu jednostek funduszu inwestycyjnego. Wysokość tej opłaty waha się od ułamka procentu przy funduszach bezpiecznych do około 5 procent przy funduszach agresywnych. Niektóre fundusze przewidują również dodatkowe opłaty – m.in. opłatę umorzeniową. Spis wszystkich kosztów znajdziemy w umowie, która zostanie nam przedstawiona do podpisania.

Spróbuj obniżyć prowizję

Prowizje można nieco obniżyć. Niższe prowizja przewidziana jest zwykle dla klientów, którzy zakupują jednostki uczestnictwa w funduszu drogą internetową. Warto również na bieżąco przeglądać oferty, ponieważ fundusze organizują czasami rozmaite promocje dla klientów. Wysokość prowizji pomogą nam również obniżyć programy systematycznego oszczędzania. Możemy także rozważyć wysokooprocentowaną lokatę z funduszami.

Fundusz, a lokata

Zarobki z jednostek funduszu inwestycyjnego mogą być wyższe niż z lokaty. Jednocześnie, warto pamiętać o opłatach stałych (prowizja, opłata dystrybucyjna), ponieważ oznaczają one, że fundusz musi zarobić więcej niż lokata, aby zwróciły się same poniesione koszty. Inwestycja jest ryzykowna, ponieważ klient nie wie, ile wybrany przez niego fundusz może zarobić. Dużą zaletą funduszów inwestycyjnych jest sposób rozliczanie podatku Belki. Naliczany jest on jednokrotnie (przy odkupie jednostek funduszu). W przypadku lokat, podatek ten doliczany jest przy każdorazowym naliczaniu odsetek.