Upadłość konsumencka w 2018 roku

Zmiany warunków dotyczących upadłości konsumenckiej w 2015 roku spowodowały wzrost przyjmowanych wniosków, głównie z racji złagodzenia przepisów i umożliwienia wystąpienia z takim wnioskiem szerszej grupie osób. Takie rozwiązanie powoduje, po przejściu kolejnych etapów upadłości, całkowite oddłużenie na całkiem korzystnych zasadach. Konstrukcja wniosku jest prosta, opłaty niewielkie, niższe koszty syndyka, a szanse na nowe życie bez zobowiązań olbrzymie. Dzisiaj wnioski są pozytywnie rozpatrywane dla niemal wszystkich wnioskodawców, poza tymi którzy doprowadzili do bankructwa z premedytacją, w sposób świadomy i z racji niedbalstwa. Wbrew pozorom i takich osób jest w Polsce sporo.

Upadłość konsumencka sprowadza się do tego, że wszystkie zobowiązania , na rzecz wszystkich wierzycieli poddawane są pod plan spłaty. Syndyk analizuje majątek zobowiązanego, dzieli środki uzyskane miedzy wierzycieli. Jeśli środków nie wystarcza to sporządzana jest lista wierzycieli, a sąd wydaje postanowienie, uwzględniając sytuacje dłużnika, jego możliwości płatnicze itd., plan spłaty. Raty winny być regulowane bez zwłoki i nie mogą być wyższe, niż pozwala na to dochód rodziny pomniejszony o koszty bieżącego utrzymania. Jeśli majątek nie jest wystarczający to po realizacji umowy spłaty (nie dłużej niż 3 lata) Sąd umarza wszelkie pozostałe długi, a my zyskujemy czystą kartę i szansę na nowe życie bez zobowiązań.

Sąd w szczególnych przypadkach (np. gdy zobowiązany wykaże trudną sytuacje majątkową, zdrowotną) może umorzyć długi bez planu spłat. Aby tak się stało jednak wymagana jest stosowna dokumentacja i argumentacja – sądy coraz rzadziej odrzucają wnioski, co z kolei zamyka drogę do składania takiego wniosku w najbliższym czasie ponownie, np. po uzupełnieniu dokumentacji. Zatem bezpieczniej jest odpowiednio wcześniej przygotować takie dowody, które potwierdzą, że nasze działania nie doprowadziły do powstania długów, a jedynie było to wynikiem zbiegu wydarzeń, utraty pracy czy pogorszeniu stanu zdrowia dłużnika czy członka jego rodziny. Komplet dokumentów powinien być złożony w Sądzie Gospodarczym właściwym dla miejsca zamieszkania. Tego typu postępowania nie trwają zbyt długo, o ile sąd nie ma wątpliwości co do zasadności wniosku o upadłość.