Jak zameldować się przez internet?

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności wprowadziła wiele ułatwień związanych m.in. z meldunkiem. Gromadzenie danych meldunkowych, które miały od tego roku zostać zniesione, to korzyści, które także z uwagi na bezpieczeństwo kraju, wypełnianie zadań i obowiązków wobec obywateli mają znaczenie.

Od 1. stycznia 2018 roku możliwe jest zameldowanie, czasowe lub stałe, online. Niezbędny do tego jest profil zaufany (można założyć go w prosty sposób bezpłatnie np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej), tożsamy z podpisem własnoręcznym. Służy on do zatwierdzenia formularza na ePUAP (Elektronicznej Platformie Usług Elektronicznych z jakiej korzysta większość urzędów).

Jak założyć Profil Zaufany?

Jeśli bank w jakim posiadamy rachunek osobisty umożliwia założenie Profilu po zalogowaniu do bankowości elektronicznej należy wybrać formularz do zakładania Profilu Zaufanego i po uzupełnieniu wniosku zatwierdzić (zwykle autoryzacja dokonuje się za pomocą sms czy kodu z karty kodów jednorazowych). Jeśli profil zostanie założony logujemy się za pomocą hasła (nadanego przy rejestracji i zakładaniu Profilu Zaufanego), certyfikatu kwalifikowanego (płatnego, jeśli taki posiadamy) albo bankowości elektronicznej.

Kolejny krok – meldunek online na ePUAP

Po zalogowaniu do PZ należy wybrać sekcje „Sprawy Obywatelskie”. Następnie wybieramy rodzaj pobytu (stały lub czasowy), zaznaczamy kogo chcemy zameldować i uzupełniamy wymagane pola formularza. Niezbędne będzie także załączenie dokumentów (jeśli nie posiadamy ich w wersji elektronicznej dopuszczane są skany) takich jak umowa np. najmu jeśli nie posiadamy tytułu prawnego do mieszkania/domu, odpis z księgi wieczystej (dział I i II), decyzję administracyjną czy też orzeczenie sądowe. Jeśli nie posiadamy prawa własności konieczne będzie również oświadczenie właściciela, w którym potwierdza pobyt konkretnej osoby w lokalu i dokumenty potwierdzające prawo własności. Jeśli dane wymagane są poprawne i załączyliśmy dodatkowe dokumenty należy zatwierdzić wniosek o meldunek. Potwierdzenie przesłane będzie na skrzynkę w ePUAP.