Sprawdź, czym różnią się windykator i komornik – co mogą i kim są

Windykatorzy i komornicy są często myleni ze sobą, a osoby mające dług nie wiedzą do końca, kim tak właściwie są te osoby, na podstawie jakiego prawa działają oraz co mogą a czego i mnie wolno. Choć obie profesje zajmują się odbieraniem długów, istnieje między nimi wiele różnic, które zdecydowanie warto znać np. aby lepiej chronić swoich interesów. W tym tekście prezentujemy sylwetki obu tych profesji oraz odpowiadamy na pytanie, co mogą zrobić windykator i komornik a czego definitywnie im nie wolno.

Windykator

Windykatorzy to pracownicy firm windykacyjnych lub pracownicy innych banków czy firm, którym zalegamy pieniądze. Każdy duży bak czy np. firma telekomunikacyjna posiada swój dział windykacyjny, w którym pracują właśnie windykatorzy. Na rynku działa też wiele zewnętrznych firm windykacyjnych, którym wierzyciele zlecają odzyskanie zadłużenia. Windykator jest zatem osobą prywatną — pracownikiem takiej firmy, której zadaniem jest przypominanie o zadłużeniu oraz nakłanianie dłużnika, aby uregulował dług. Windykatorzy są zwykłymi pracownikami takich firm i nie mają szczególnych uprawnień, który dają większe możliwości.

Co może a czego mu nie wolno?

Windykator, choć nie ma specjalnych praw i działa na takiej samej zasadzie prawnej jak przeciętny obywatel, może wykonywać pewne czynności, które nie są zabronione prawem, a przekonują do oddania zadłużenia. Pierwsza możliwość, którą mogą wykorzystywać windykatorzy to wykonywanie telefonów przypominających o zadłużeniu. Mogą oni również wysyłać sms-y czy e-maile do nas, prosząc o uregulowanie długu lub informując o obecnym etapie zadłużenia. Kolejnym działaniem, jakie może podjąć windykator, jest osobista wizyta u nas w mieszkaniu. Windykator może pojawić się oraz chcieć z nami porozmawiać, ale nie może siłowo — bez zgody dłużnika wchodzić do jego mieszkania czy na jego posesje. Windykatorzy nie mogą również siłowo zajmować naszego mienia, pensji czy środków na koncie bankowym. Windykatorzy nie mogą również informować o naszym zadłużeniu osób postronnych np. sąsiadów czy współpracowników oraz żądać uregulowania długów przez inne osoby. Jest to częsty element wywierania presji ze strony nieuczciwych windykatorów, dlatego warto znać swoje prawa. Windykator tak jak osoba prywatna może np. jedynie pozostawić u sąsiada kartkę z wiadomość, iż prosi o kontakt bez podawania szczegółów.

Windykatorzy posiadają też pewne prawa co do samego zadłużenia. Mogą oni w imieniu firmy, której jesteśmy dłużni pieniądze np. uzgodnić z nami termin spłaty długu. Mogą rozkładać go na raty lub negocjować nowe warunki spłaty. Podczas rozmowy z windykatorami możemy również przekazywać im pieniądze spłacając tym samym zadłużenie. Windykatorzy w zależności od danej sytuacji oraz polityki firmy mogą również podpisywać umorzenie części zadłużenia i anulować część długu wzamian za podpisanie ugody, o czym wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Windykator posiada zatem wiele praw do zarządzania zadłużeniem, dlatego warto porozumieć się właśnie z nim i uzgodnić np. plan spłaty oraz nie ryzykować przekazania sprawy na drogę sądową.

Komornik sądowy

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym oraz zajmuje się odzyskiwaniem długów. Komornicy działają jedynie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, który dostarcza im wierzyciel. Tylko w takiej sytuacji mogą przyjąć dane zlecenie na odzyskanie środków od dłużnika. Komornicy muszą posiadać również wykształcenie prawnicze, doświadczenie jako asesor komorniczy (lub nie – w niektórych przypadkach) oraz mieć ukończone 26 lat. Komornik jest zatem osobą publiczną, która zajmuje się odzyskiwaniem, długów. Ma ona również przyznane pewne prawa, których nie mają osoby prywatne np. windykatorzy. Komornicy działają na zlecenie wierzyciela, który posiada nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności w formie wyroku sądowego i dla niego odzyskuje majątek od dłużnika.

Co może zrobić komornik?

Komornik sądowy posiada znacznie więcej praw jako funkcjonariusz publiczny od komornika i ma znacznie więcej możliwości na odzyskanie długu. Z pewnością do takich możliwości będzie należało siłowe przejmowanie wartościowego mienia oraz jego spieniężanie — czego nie może windykator. Komornik może zająć nasze konto bankowe oraz zgromadzone tam środki. Musi jednak pozostawić dłużnikowi miesięcznie ok. 1700 zł na bieżące wydatki i życie i nie może zajmować środków poniżej tej kwoty. Komornik może zajmować również część pensji np. bezpośrednio u pracodawcy. Jeśli długi są długami alimentacyjnymi, komornik ma prawo zająć całą pensję i wszystkie środki z konta. Kolejnymi możliwościami, którymi dysponuje komornik to zajmowanie nieruchomości i ruchomości oraz ich licytowanie w celu spieniężenia i przekazanie środków wierzycielowi, co jest jednak jedną z ostateczności. Komornicy mogą działać również jedynie w dni robocze od poniedziałku do soboty od godz. 7 do godz. 21.

Masz wątpliwości? Poproś o pomoc

Bardzo często zdarza się sytuacja, w której osoba — dłużnik ma wątpliwości czy komornik lub windykator działa zgodnie z prawem i go nie łamią. Wątpliwości te mogą dotyczyć najróżniejszych kwestii od formy windykowania i odbierania zadłużenia po wysokość zajęcia komorniczego czy przejęcie majątku. W takich sytuacjach dłużnicy mają kilka możliwości. Pierwszą z nich jest zwrócenie się do firmy antywindykacyjnej o pomoc. W firmach takich pracują specjaliści np. byli windykatorzy czy osoby z wykształceniem prawniczym. Pomogą oni nam, udzielając informacji czy komornik lub windykator działają prawidłowo i ew. w późniejszym kroku, odpowiednio reagując na takie działania. Kolejnym miejscem, gdzie możemy udać się po pomoc, są adwokaci i kancelarie prawne. W Polsce istnieje wiele punktów z darmowymi poradami prawnymi, gdzie za darmo uzyskamy odpowiedź czy działania komornika lub windykatora są legalne i co zrobić, jeśli takie nie są. Jeśli posiadamy pewne środki, możemy poprosić adwokata, aby w naszym imieniu rozwiązał całą sytuację, np. składając odpowiednie skargi czy dokumenty. Ostatnim miejscem, gdzie możemy udać się po pomoc a właściwie zapytać się, czy działania są na pewno legalne, są przełożeni komorników i windykatorów. W przypadku windykatorów będzie to dana firma windykacyjna, a w przypadku komornika sąd gdzie złożymy skargę na działania komornicze.